प्रेश विज्ञप्ती

काम कारवाी र सेवा प्रवाह स्थगन सम्बन्धमा . . . काम कारवाही तथा सेवा प्रवाह सञ्‍चालन-078-04-01 काम कारवाही र सेवा प्रवाह सञ्‍चालन तथा स्थगन सम्बन्धमा-3-15 काम कारवाही र सेवा प्रवाह सञ्‍चालन तथा स्थगन सम्बन्धमा काम कारवाही र सेवा प्रवाह स्थगन सम्बन्धमा-ii ‍काम कारवाही र सेवा प्रवाह स्थगन सम्बन्धमा प्रेस विज्ञप्ति_078_1_31

ऋण असुली न्यायाधिकरणको सूचना

ऋण असुली न्यायाधिकरणको सूचना मिति २०७७।०४।०३० कोरोना भाइरस (कोभिड-१९) का कारण जारी भएको बन्दा बन्दी (लकडाउन) को अवधि अदालतको कामकारवाही तथा सेवाप्रवाह  सम्बन्धी . . . .  सूचना =>> – ऋण असुली न्यायाधिकरण    

लिलामी कार्य स्थगित गरिएको

यस न्यायाधिकरणबाट यस सूचनासंग संलग्न देहायका मुद्दाहरुको सम्बन्धमा गोरखापत्र राष्ट्रिय दैनिकमा प्रकाशित लिलाम विक्रि सम्बन्धी सूचना अर्को सूचना प्रकाशित नभएसम्मको लागि स्थगित गरिएको व्यहोरा जानकारीको लागि अनुरोध गरिन्छ । =>> स्थगित गरिएका सूचनाहरु वादी राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लि. प्रतिवादी जय बुद्ध इन्टरनेशनल ट्रेनिङ्ग कन्सर्न समेत भएको ऋण असुली मुद्दा (मुद्दा नं.१३९।१६१) मा प्रतिवादी अमृत कुमार […]

घर, जग्गा र मेशिनरी लिगलगापात लिलाम

३५ (पैतीस) दिने लिलामी विक्रि सूचना वादी राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लि. र प्रतिवादी राजकार इन्टर ट्रेड कन्सर्न समेत भएको सम्वत् २०६३ सालको मुद्दा नं.१०१-०६३-१४३१।२५१ समेतका ऋण असुली मुद्दामा यस न्यायाधिकरणको मिति २०७६।१२।०२ को आदेशानुसार . . . लिलामी . . . सूचना =>>मुद्दा नं. १४३१।२५१ वादी नेपाल बैंक लि. र प्रतिवादी डि.के. इन्टरप्राइजेज समेत भएको […]