मिलापत्रसम्बन्धी व्यवस्था

मिलापत्रसम्बन्धी व्यवस्था ऐनको दफा २० बमोजिम नियमानुसार न्यायाधिकरणमा दर्ता भई कारवाही तथा निरोपण गर्न बाँकी रहेका ऋण असुली मुद्दाहरूमध्ये कुनै मुद्दामा मिलापत्र गर्नको निमित्त मुद्दाका दुवै पक्ष अर्थात वादी र प्रतिवादीले न्यायाधिकरण वा पुनरावेदन न्यायाधिकरणसमक्ष पुरा पढ्नुस

इजलासको गठन तथा कार्य प्रणाली

इजलासको गठन तथा कार्य प्रणाली न्यायाधिकरणमा कार्यबोझ बढ्न गएमा ऐनअनुसार सदस्य संख्या थप गरी आवश्यकताअनुसार इजलास गठन गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । यस व्यवस्थाअनुसार प्रत्येक इजलासमा एक/एक जना कानून, बैंकिङ्ग र लेखा सदस्य रहने पुरा पढ्नुस

न्यायाधिकरणको पृष्ठभुमि

नेपालका बैंकिङ्ग क्षेत्रको विकासक्रम हेर्दा वि.सं. १९९४ मा नेपाल बैंक लिमिटेड स्थापना भई क्रमश: नेपाल औद्योगिक विकास निगम २०१६, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक २०२२, कृषि विकास बैंक २०२४, सरकारी बैंकको रुपमा स्थापना भई सेवा गर्दै आएकोमा पुरा पढ्नुस

आ.व. २०७६/०७७ का अन्य उपलब्धिहरु

आ.व. २०७६/०७७ का अन्य उपलब्धिहरु आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ देखि वार्षिक कार्ययोजना वनाई लागू गरिएको थियो। वार्षिक कार्ययोजना लागू भएपछि देहायका महत्वपूर्ण उपलब्धिहरु हासिल भएका छन्। हासिल भएका उपलब्धिहरु देहाय बमोजिम छन्: अर्थ मन्त्रालय र सर्वोच्च पुरा पढ्नुस