यस न्यायाधिकरणको स्थापना भएपश्चात् आ.व.०६०।६१ मा ६४ मुद्दा रहेकोमा आ.व. ०६२/६३ मा १६४८ पुगेको देखिन्छ। यसको मुख्य कारण मुद्दाको हद म्यादको कारणले बढेको देखिन्छ। त्यसपछिका वर्षहरुमा आ.व. ०६३/६४ मा १२३५, ०६४/६५ मा ११८९ मुद्दा रहेकोमा ०७१/७२ मा ३१४, ०७२।७३ मा ३२९ मुद्दा, ०७३।७४ मा २७३ कायम रहेको देखिन्छ।
मुद्दा कार्यान्वयनको हिसाबबाट हेर्दा आ.व.०७२/७३ मा ……… मुद्दामा रु.२ अरब २७ करोड असुली भएको छ भने ०७३/७४ मा …….. मुद्दामा रु.३ अरब ४८ करोड असुली भएको छ। आ.व.०७३।०७४ मा वितीय संस्था अनुसार असुली वर्गीकरण गर्दा वाणिज्य बैंकतर्फ रु.३ अरब ४५ करोड, विकास बैंकतर्फ रु.१ करोड ६३ लाख र ‘ग’ वर्गको १ करोड ३७ लाख असुली भएको देखिन्छ । मुद्दाको प्रकृति र उद्देश्यगतरुपमा हेर्दा ऋणको शुरुको अवस्थादेखि अन्तिम अवस्थासम्म राम्रो दृष्टि पुर्‍याएमा मुद्दा बाँकी नरहने र कर्जा असुलीमा सहजता हुन जाने देखिन्छ। बैंकले लगानी गर्दा परियोजना छनौट, उद्यमीको हैसियत, ऋण विश्लेषण परियोजनाको नगद प्रवाहको आधारमा स्वीकृत गर्ने, परियोजनाको अनुगमन, मूल्याङ्कन गर्ने परिपाटी अवलम्बन गरेमा अवस्य पनि आगामी दिनमा ऋणको गुणात्मक पक्ष सुधार भई असुलीमा सुधार हुने आशा गर्न सकिन्छ।