निष्कृय कर्जाको स्थिति

मुलुकको वित्तीय क्षेत्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट हुने कर्जा लगानी र यसबाट उत्पन्न हुने खराब कर्जाबीच एक आपसमा अन्तरसम्बन्ध रहने हुनाले निश्चय नै खराब कर्जालाई बाञ्छित सीमाभित्र राख्नु पर्ने प्रमुख दायित्व पनि बैंक तथा वित्तीय पुरा पढ्नुस

मिलापत्रसम्बन्धी व्यवस्था

ऐनको दफा २० बमोजिम नियमानुसार न्यायाधिकरणमा दर्ता भई कारवाही तथा निरोपण गर्न बाँकी रहेका ऋण असुली मुद्दाहरूमध्ये कुनै मुद्दामा मिलापत्र गर्नको निमित्त मुद्दाका दुवै पक्ष अर्थात वादी र प्रतिवादीले न्यायाधिकरण वा पुनरावेदन न्यायाधिकरणसमक्ष लिखित आवेदन पुरा पढ्नुस

इजलासको गठन तथा कार्य प्रणाली

न्यायाधिकरणमा कार्यबोझ बढ्न गएमा ऐनअनुसार सदस्य संख्या थप गरी आवश्यकताअनुसार इजलास गठन गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । यस व्यवस्थाअनुसार प्रत्येक इजलासमा एक/एक जना कानून, बैंकिङ्ग र लेखा सदस्य रहने छन् । हालसम्म न्यायाधिकरणमा एउटा पुरा पढ्नुस

न्यायाधिकरणको पृष्ठभुमि

नेपालका बैंकिङ्ग क्षेत्रको विकासक्रम हेर्दा वि.सं. १९९४ मा नेपाल बैंक लिमिटेड स्थापना भई क्रमश: नेपाल औद्योगिक विकास निगम २०१६, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक २०२१, कृषि विकास बैंक २०२४, सरकारी बैंकको रुपमा स्थापना भई सेवा गर्दै आएकोमा पुरा पढ्नुस

मुद्दा र ऋण असुलीको अवस्था

यस न्यायाधिकरणको स्थापना भएपश्चात् आ.व.०६०।६१ मा ६४ मुद्दा रहेकोमा आ.व. ०६२/६३ मा १६४८ पुगेको देखिन्छ। यसको मुख्य कारण मुद्दाको हद म्यादको कारणले बढेको देखिन्छ। त्यसपछिका वर्षहरुमा आ.व. ०६३/६४ मा १२३५, ०६४/६५ मा ११८९ मुद्दा रहेकोमा पुरा पढ्नुस

बैंक तथा वित्तीय संस्थाको विस्तार

बैंक तथा वित्तीय संस्थाको विकास क्रमसंगसंगै नेपाल सरकारले सन् १९८० मा वित्तीय क्षेत्रको सुधार गर्ने आर्थिक नीतिहरु परिवर्तन गर्दै विश्वव्यापीकरण उदारीकरण, निजीकरणको माध्यमबाट वित्तीय क्षेत्र सुधार गरी स्वस्थ, प्रतिस्पर्धी र पारदर्शी वित्तीय संस्थाहरु स्थापना गर्ने पुरा पढ्नुस