प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
सिंहदरवार,काठमाडौं
सम्पर्क: +९७७-१- ४२११०००, ४२११०२५, ४२११०४०, ४२११०३५, ४२११०८०, ४२११०७३, ४२११०२१, ४२११०३८

फ्याक्सः +९७७-१- ४२११०६५, ४२११०८६, ४२११०३८, ४२११०२१, ४२११०४७,

अडियो नोटिस बोर्डः १६१८०७०७०११११

पो ब. नं. २३३१२

Email: info@nepal.gov.np

वेवसाईट : प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय