उपर्युक्त विषयमा यस न्यायाधिकरणका कानून सदस्य माननीय जिल्ला न्यायाधीश पदमा नियुक्त हुनु भएको र कानून सदस्यको अनुपस्थितिमा इजलास सञ्‍चालन हुन नसक्ने भएकाले  मिति २०७९।०५।१२ गतेदेखि अर्को सूचना प्रकाशन नभएसम्म पेशी स्थगित गरिएको बेहोरा सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि अनुरोध छ।

=>> पेशी स्थगित-79-5-12

                                                                                         – प्रशासन, ऋण असुली न्यायाधिकरण