वादी नेपाल बैंक लिमिटेड र प्रतिवादी नारायण भेजिटेवल इण्डष्ट्रिज प्रा.लि. समेत भएको ऋण असुली मुद्दा . . . .

…… लिलामी सूचना स्थगित गरिएकोबारे सूचना …

=>> लिलामी सूचना स्थगितबारे