यस न्यायाधिकरणबाट यस सूचनासंग संलग्न देहायका मुद्दाहरुको सम्बन्धमा गोरखापत्र राष्ट्रिय दैनिकमा प्रकाशित लिलाम विक्रि सम्बन्धी सूचना अर्को सूचना प्रकाशित नभएसम्मको लागि स्थगित गरिएको व्यहोरा जानकारीको लागि अनुरोध गरिन्छ ।

=>> स्थगित गरिएका सूचनाहरु

वादी राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लि. प्रतिवादी जय बुद्ध इन्टरनेशनल ट्रेनिङ्ग कन्सर्न समेत भएको ऋण असुली मुद्दा (मुद्दा नं.१३९।१६१) मा प्रतिवादी अमृत कुमार घलेको . . . स्थगित गरिएको सूचना . . .

=>> मुद्दा नं.१३९।१६१ स्थगित

वादी राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लि. प्रतिवादी सोम इन्जिनियरिङ्ग वर्कसपका प्रो. सोमनाथ खरेल समेत भएको ऋण असुली मुद्दामा  . . . . . स्थगित सूचना . . . .

=>> मुद्दा नं.८१।१६१२ स्थगित

वादी राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लि. प्रतिवादी धारणा इलेक्ट्रोनिक्स उद्योग समेत भएको ऋण असुली मुद्दामा  . . . . . स्थगित सूचना . . . .

=>> मुद्दा नं.२५।३६४ स्थगित

वादी राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लि. प्रतिवादी त्रिवेणी डिष्ट्रिलरी प्रा.लि. समेत भएको ऋण असुली मुद्दामा यस न्यायाधिकरणबाट मिति २०७६।१०।०६ मा . . . . . स्थगित सूचना . . . .
‍‍‍‍‌‍‌=>>   लिलामी कार्य स्थगित