३५ (पैतीस) दिने लिलामी विक्रि सूचना

वादी राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लि. प्रतिवादी कन्काई हार्डवेयर सप्लायर्स समेत भएको सम्वत् २०६१ सालको मुद्दा नं.५६।१३३२ को सम्बन्धमा यस न्यायाधिकरणको मिति २०७६।१०।२६ को आदेश अनुसार . . . . लिलाम विक्रि सूचना . . .

=>>मुद्दा नं.५६।१३३२

वादी इन्टरनेशनल लिजिङ्ग एण्ड फाइनान्स कम्पनी (हाल सिभिल बैंक लि.) बैंक लि. प्रतिवादी राजिव कुँवर समेत भएको सम्वत् २०७२ सालको मुद्दा नं.३४४।०३ को सम्बन्धमा यस न्यायाधिकरणको मिति २०७६।१०।२६ को आदेश अनुसार . . . . लिलाम विक्रि सूचना . . .

=>>मुद्दा नं.३४४।०३

वादी राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लि. प्रतिवादी युनिभर्सल लेदर इण्डष्ट्रिज प्रा.लि. समेत भएको सम्वत् २०६७ सालको मुद्दा नं.१७९।९०७ को सम्बन्धमा यस न्यायाधिकरणको मिति २०७६।१०।२३ को आदेश अनुसार . . . . लिलाम विक्रि सूचना . . .

=>>मुद्दा नं.१७९।९०७

वादी राष्ट्रिय वाणिज्य बैक लि. र प्रतिवादी धारणा इलेक्ट्रोनिक्स उद्योग समेत भएको सम्वत् २०६७ सालको मुद्दा नं.३२।३९३ को ऋण असुली मुदामा यस न्यायाधिकरणको मिति २०७६।१०।०३ को आदेश अनुसार . . . लिलाम . . . सूचना

=>>मुद्दा नं.३२।३९३

वादी राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लि. र प्रतिवादी सोम इन्जिनियरिङ्ग वर्क सप समेत भएको सम्वत् २०६५ सालको मुद्दा नं.८१।१६१२ को ऋण असुली मुद्दामा यस न्यायाधिकरणको मिति २०७६।१०।०६ को आदेश अनुसार . . . सूचना . . .

=>>मुद्दा नं.८१।१६१२

वादी बंगलादेश बैंक लि. र प्रतिवादी भक्त बहादुर पौडेल समेत भएको संवत् २०६५ सालको मुद्दा नं.८२।१४७२ को सम्बन्धमा यस न्यायाधिकरणको मिति २०७६।१०।०५ को आदेशानुसार ….. सूचना . . .

=>>मुद्दा नं.८२।१४७२

वादी राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लि. र प्रतिवादी सगरमाथा काष्ठ उद्योग समेत भएको सम्वत् २०६८ सालको मुद्दा नं.४७।१३४६ को सम्बन्धमा यस न्यायाधिकरणको मिति २०७६।०९।१४ को आदेश अनुसार . . . लिलाम विक्री सूचना . . .

=> जग्गा लिलाम विक्री-076-9-17

__________________________________________________________
१५ (पन्ध्र) दिने लिलामी विक्रि सूचना

वादी नविल बैंक लि. र प्रतिवादी ईन्द्र बहादुर श्रेष्ठ समेत भएको संवत् २०७२ सालको मुद्दा नं.४४८।३५७ को सम्बन्धमा यस न्यायाधिकरणको मिति २०७६।०९।२१ को आदेशानुसार ….. सूचना

=>>मुद्दा नं.४४८।३५७

वादी राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लि. र प्रतिवादी गौरी शंकर फिड मिल्स प्रा.लि. समेत भएको संवत् २०६६ सालको मुद्दा नं.२५।३६४ को सम्बन्धमा यस न्यायाधिकरणको मिति २०७६।१०।०५ को आदेशानुसार ….. सूचना

=>>मुद्दा नं. २५।३६४

वादी नविल बैंक लि. र प्रतिवादी ईन्द्र बहादुर श्रेष्ठ समेत भएको सम्वत २०७२ सालको मुद्दा नं.४४८।३५७ को सम्बन्धमा यस न्यायाधिकरणको मिति २०७६।९।२१ को आदेश अनुसार . . . लिलाम विक्री सम्बन्धी सूचना . . .

=>> सवारी साधन लिलाम विक्री

वादी नेविल बैंक लि. र प्रतिवादी ईन्द्र बहादुर श्रेष्ठ समेत भएको संवत २०७२ सालको मुद्दा नं. ४४८।३५७ को सम्बन्धमा यस न्यायाधिकरणको मिति २०७६।०९।२१ को आदेशनुसार . . . लिलामी . . . सूचना

=>>मुद्दा नं.४४८।३५७

__________________________________________________________
१० (दश) दिने लिलामी विक्रि सूचना

वादी नेपाल बैंक लि. र प्रतिवादी किशोर वि.क. समेत भएको सम्वत् २०६३ सालको मुद्दा नं.१०१।८८६ को ऋण असुली मुद्दामा यस न्यायाधिकरणको मिति २०७६।१०।०६ को आदेश अनुसार . . . सूचना . . .

=>>मुद्दा नं.१०१।८८६

वादी राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लि. प्रतिवादी पेम्बालाकी शेर्पा समेत भएको संवत २०६७ सालको ऋण असुली मुद्दा (मुद्दा नं.४३।१४२३) को सम्बन्धमा १० (दश) दिने लिलामी विक्रि सूचना . . .
=> मुद्दा नं.४३।१४२३ को १० (दश) दिने लिलामी सूचना

वादी राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लि. र प्रतिवादी सहस्र फुड प्रोडक्सनका प्रो. श्याम सुन्दर खेतान समेत भएको सम्वत् २०६७ सालको मुद्दा नं.२८।३९२ को सम्बन्धमा यस न्यायाधिकरणको मिति २०७६।०९।२४ को आदेशानुसार . . . लिलामी . . . सूचना

=>> मुद्दा नं.२८।३९२

__________________________________________________________
७ (सात) दिने म्याद सूचना