ऋण असुली न्यायाधिकरण
कमलपोखरी, काठमाडौं
दैनिक / पूरक पेशी सूची

इजलास
अध्यक्ष श्री गोविन्द खनाल
बैकिङ्ग सदस्य श्री नरेशराज अर्याल
लेखा सदस्य श्री जयदेव श्रेष्ठ
पूरक पेशी
दैनिक पेशी
मिति : २०७७।०६।२९ गते विहीबार
सि.नं. फाँट मुद्दा नं. दर्ता मिति वादी प्रतिवादी मुद्दा कैफियत
1 मुद्दा १०१।०७३।६९ २०७३।११।०२ सिभिल बैंक लि. नाइस वर्ल्ड कन्स्ट्रक्सन एण्ड मल्टी पर्पोज प्रा.लि. समेत ऋण असुली
2 मुद्दा १०१।०७४।१९२ २०७५।०३।१९ सिभिल बैंक लि. एशियन ड्रिङ्कस् प्रा.लि. समेत ऋण असुली
3 मुद्दा १०१।०७५।७३ २०७५।१०।१० सिभिल बैंक लि. सन्त बहादुर श्रेष्ठ समेत ऋण असुली
4 मुद्दा १०१।०७५।१०० २०७६।०१।२२ सिभिल बैंक लि. अनिल पोद्दार समेत ऋण असुली
5 मुद्दा १०१।०७६।०४ २०७६।०४।१४ सिभिल बैंक लि. रहिम श्रेष्ठ समेत ऋण असुली
6 मुद्दा १०१।०७६।३० २०७६।०५।२४ सिभिल बैंक लि. बन्दना ढाका कपडा तथा ह्याण्डिक्राफ्ट उद्योगका प्रो. राम बहादुर नेपाल समेत ऋण असुली