ऋण असुली न्यायाधिकरण
कमलपोखरी, काठमाडौं
दैनिक / पूरक पेशी सूची

इजलास
अध्यक्ष श्री गोविन्द खनाल
बैकिङ्ग सदस्य श्री नरेशराज अर्याल
लेखा सदस्य श्री जयदेव श्रेष्ठ
दैनिक पेशी
मिति २०७६।११।१९ गते सोमबार
सि.नं. फाँट मुद्दा नं. दर्ता मिति वादी प्रतिवादी मुद्दा कैफियत
१. मु्द्दा १०१।०७४।८१ २०७४।१०।१७ प्रभु बैंक लि. झनक बहादुर रावल समेत ऋण असुली  
२. मु्द्दा १०१।०७४।४४ २०७४।0७।२७ प्रभु बैंक लि. श्री सिद्धकाली र-मेटेरियल सेन्टर प्रा.लि. ऋण असुली  
३. मु्द्दा १०१।०७५।२९ २०७५।०६।१९ महालक्ष्मी विकास बैंक लि. थिम फेशन वयर समेत ऋण असुली  
४. मु्द्दा १०१।०७४।१९७ २०७५।0३।२४ महालक्ष्मी विकास बैंक लि. मेनका थापा समेत ऋण असुली  
५. मु्द्दा १०१।०७४।१९८ २०७५।0३।२४ महालक्ष्मी विकास बैंक लि. मन्दिप थापा समेत ऋण असुली  
६. मु्द्दा १०१।०७६।२६ २०७६।०५।१८ प्रभु बैंक लि. महेश थापा क्षेत्री समेत ऋण असुली  
७. मु्द्दा १०१।०७६।८० २०७६।०९।१८ नेपाल क्रेडिट एण्ड कमर्श बैंक लि. विनोद कोइराला समेत ऋण असुली