ऋण असुली न्यायाधिकरण
कमलपोखरी, काठमाडौं
साप्ताहिक पेशी सूची

इजलास
अध्यक्ष श्री गोविन्द खनाल
बैकिङ्ग सदस्य श्री नरेशराज अर्याल
लेखा सदस्य श्री जयदेव श्रेष्ठ