सि. नं

फाँट

मुद्दा नं

दर्ता मिति

वादी

प्रतिवादी

मुद्दा

कैफियत

मुद्दा १०१।०७२।३९ २०७२।६।२४

विभोर विकास बैंक लि.

राधा ईन्जिनियरिङ्ग एण्ड कन्स्ट्रक्सन कं.प्रा.लि. समेत ऋण असुली

मुद्दा १०१।०७२।१०७ २०७२।१२।८

युनियन फाइनान्स लि.

पञ्चकन्या निर्माण सेवा समेत ऋण असुली

मुद्दा १०१।०७२।११४ २०७२।१२।२२

प्रभु बैंक लि.

शिव नर्शरी समेत ऋण असुली

मुद्दा १०१।७३।१२९ २०७३।१।२०

जनरल फाइनान्स लि.

विकास पौडेल समेत ऋण असुली

मुद्दा १०१।०७३।५ २०७३।४।१२

हिमालय बैंक लि.

जि.पि.कपडा पसल समेत ऋण असुली

मुद्दा १०१।०७३।३६ २०७३।६।१४

इन्टरनेशनल लिजिङ्ग एण्ड फाइनान्स लि.

अमितमान जाेशी ऋण असुली तामेली