वादी इन्टरनेशन लिजङ्ग एण्ड फाइनान्स कं.लि. र प्रतिवादी यूवराज चापागाई भएको संवत २०६९ सालको मुद्दा नं.९४।१३८९ र वादी राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लिमिटेड र प्रतिवादी पेम्वालाकी शेर्पा समेत भएको संवत २०६७ सालको मुद्दा नं.४६।१४२३ को जग्गा लिलाम विक्रि सम्बन्धी
>> जग्गा लिलाम विक्रि सम्बन्धी